Boek: Hemels!

400 jaar klooster en Abdij te Bornem

Het boek omvat 256 bladzijden in kleur gedrukt en is ingedeeld in drie grote delen: Hemels hopen, Hemels leven, Hemels vormen.

In "Hemels hopen" wordt de zoektocht beschreven naar devote kloosterlingen welke het door baron Pedro Coloma in 1603 gebouwde klooster zullen bevolken. Na het komen en gaan van meerdere reguliere orden zal dit Heilig-Kruisklooster het toevluchtsoord worden van de Engelse dominicanen, die in Bornem  religieuzen zullen opleiden voor missiewerk in Engeland. Daarmee vertolkten ze de hoop om naar hun vaderland terug te keren en er het rooms-katholicisme opnieuw ingang te doen vinden. Naast de intensieve vorming van missionarissen werd in Bornem een internaat ingericht voor jongens: het Engels college. De Franse revolutie met de erop volgende nationalisering van kloosters en abdijen luidde het einde in van dit bloeiende instituut. 

Het waren cisterciënzers die een nieuwe thuis zochten nadat ze door de Fransen uit hun abdij in Hemiksem waren verdreven. Met abten als Van Ommeren en De Bie genoot de Sint-Bernardusabdij een nieuwe bloeiperiode. Paters en lekenbroeders baseerden hun religieuze beleving op de Regel van Benedictus. Jaarlijks werd de abdijkerk hét bedevaartsoord om van de heilige Bernardus genezing af te smeken voor mens en dier. Leuk om lezen is de intieme kijk op het dagelijks leven van de kloosterlingen. Dit vind je terug in "Hemels Leven". 

In "Hemels vormen" wordt de bouwgeschiedenis van het Bornemse klooster beschreven. Er wordt gefocust op de complete nieuwbouw van circa 1770 waarvan de classicistische stijl nog steeds zijn bouwhistorische kenmerken heeft behouden. Ook het interieur van het klooster werd, buiten de verfraaiing van enige zalen, niet wezenlijk aangepast. Door de Cisterciënzer-orde werd een nieuwe kerk met een indrukwekkend hoogkoor gebouwd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de pronkbibliotheek met zijn tienduizenden boeken. En terwijl het ommuurde domein nog steeds een oase van rust is, werden de kloostervleugels recent gerestaureerd en kregen ze een nieuwe bestemming. In dit derde deel krijg je een zicht op het kunstpatrimonium dat de abdij bewaart en koestert, met beelden, schilderijen, zilverwerk, goudleerbehang, enzovoort.

Kostprijs: 35 euro

Nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top