225 jaar Boerenkrijg in Bornem (Afgelopen)

Boerenkrijg in Bornem
In de schaduw van de Franse Revolutie, een periode die de fundamenten van de Europese samenleving tot in haar kern schudde, vond in Klein-Brabant een lokale opstand plaats die tot op de dag van vandaag nog nazindert in het collectieve geheugen van de regio. De Boerenkrijg, een opstand van plattelandsbevolking tegen de Franse overheersing en haar hervormingen, wordt vaak overschaduwd door de grotere Europese gebeurtenissen van die tijd. Echter, in Klein-Brabant kreeg ze een bijzonder gezicht door de unieke dynamiek van de lokale gemeenschap.

Boerenkrijgexpo van oktober tot december 2023

De educatieve expo nodigde bezoekers uit om de woelige periode eind 18e eeuw  te herontdekken door een mix van authentiek bronmateriaal, objecten en multimediale installaties. Bezoekers werden meegenomen op een reis door de tijd, waarbij o.a. de Slag om Bornem in de schijnwerpers stond , maar waar ook aandacht werd gegeven aan de bredere maatschappelijke context waarbinnen deze opstand plaatsvond.

Een kernaspect van de tentoonstelling was de manier waarop de erfenis van de Franse Revolutie de lokale gemeenschap beïnvloedde en hoe deze invloeden tot op de dag van vandaag nog voelbaar zijn. De complexiteit van de erfenis, met haar idealen van vrijheid, gelijkheid, en broederschap, werd tegenover de harde realiteit van de lokale bevolking geplaatst, die zich in de praktijk vaak vertaalde in verhoogde belastingen, conscriptie en het verlies van traditionele rechten.

Bovendien werd er aandacht besteed aan de mythevorming rond de Boerenkrijg en hoe deze doorheen de tijd politiek gerecupereerd werd. Van een symbool van verzet tegen onderdrukking tot een element van regionale identiteit met verschillende interpretaties en toe-eigeningen.

De lokale verhalen uit Bornem en omstreken speelden een prominente rol in de tentoonstelling. Deze gaven een gezicht aan de opstand door de ogen van de mensen die het meemaakten. Het persoonlijke verhaal van de boer, de priester, de ambachtsman; elk boden ze een unieke blik op de gebeurtenissen en hun impact op de lokale gemeenschap.

Wegens grote vraag zal de expo "225 jaar boerenkrijg" terugkeren in de vorm van een uitgebreid educatief pakket voor scholen. Dit pakket streeft ernaar om jongeren  kennis te laten maken met dit belangrijke stuk lokale geschiedenis, maar hen ook te laten reflecteren op de invloed van historische gebeurtenissen op onze huidige samenleving en waarden. Het belooft een ontdekkingsreis te worden door het verleden die leerlingen aanzet tot kritisch denken over verleden, heden en toekomst.

Nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top