Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk!

Dat betekent dat UNESCO het gebied van het Schelde estuarium zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen en opgenomen is in het internationale UNESCO Global Geopark Network.

Dat betekent dat UNESCO het gebied van het Schelde-estuarium zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen. Hierdoor is het opgenomen in het internationale UNESCO Global Geopark Network, samen met o.a. de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van Ijsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colcan in Peru.

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water - de samenwerking én de tegenwerking - nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk en verdient alle aandacht die een Geopark status biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn de initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen (zoals HZ/Ugent), musea (zoals Watersnoodmuseum/Mercatormuseum) en de toeristische diensten… Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Eén van die partners is de Gemeente Bornem, en dus ook de Abdij van Bornem.  

Beleving

De gemeente Bornem schittert met tal van toeristische parels in het Geopark: Van uitgestrekte groenzones tot prachtige erfgoed-locaties zoals het kasteel van Bornem, het kasteel d'Ursel en de Abdij van Bornem.

Het verhaal van de abdij is diep verweven met de Schelde. Haar historische wapenspreuk "omtrent den hover gheneer ick my"  weerspiegelt de eeuwenoude verbintenis met de rivier. Binnen de abdij ontdek je hoe clerus en adel eeuwenlang de Scheldevallei mee vorm gaven. 

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan educatie, lokale tradities en de holistische aanpak van de Geoparken.

Ontdek het zelf

Wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu

Gepubliceerd op  vrijdag 15 mrt 2024 om 12:47 uur

Nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top