Raadpleging

Onderzoeker, student of interesse in de lokale geschiedenis ? Hier vind je alle informatie over diverse archieven, bibliotheekcollecties en de mogelijkheden tot raadpleging.

Raadpleging abdijbibliotheek

De abdijbibliotheek is één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen. De collectie bevat meer dan 34.000 werken vanaf de 15e eeuw, waaronder een belangrijk aantal handschriften, incunabelen en postincunabelen.

Het is dus geen openbare uitleenbibliotheek.

In het kader van studie of onderzoek, worden boeken en collectiestukken wel raadpleegbaar gesteld.

Interesse? Vraag hier de inventaris op en motiveer je vraag tot raadpleging.

Verzoek tot raadpleging

Raadpleging archieven

In nauwe samenwerking met de Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant, maken we verschillende archieven digitaal toegankelijk. Iedere zaterdagvoormiddag van 9:00 tot 12:00 uur (uitgezonderd de maand juli) kan je in het erfgoedhuis terecht voor raadpleging en historisch onderzoek

Adres: Oud gemeentehuis Hingene" 
Wolfgang d'Urselstraat 20 
2880 Bornem

e-mail: heemkundekleinbrabant@gmail.com

Reservatie leeszaal

 Volgende archieven zijn er digitaal raadpleegbaar*: 

  • Notulen Gemeenteraad (Groot-Bornem)
  • Notulen Schepencollege (Groot-Bornem)
  • Parochieregisters 
  • Burgerlijke stand 
  • Archief van het Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde (gedeeltelijk)
  • Archief Abdij van Bornem 
  • Archief OCMW en voorgangers 
  • Archief d'Ursel Domeinrekeningen 
  • Gemeentelijk Infobladen 
  • Lokaal krantenarchief (1866-1990)

 (*Sommige archieven worden nog volop gedigitaliseerd en geïnventariseerd en zijn daardoor (nog) niet integraal toegankelijk.)

Naast deze archieven vind je ook een ruime bibliotheek met geschiedkundige naslagwerken over diverse onderwerpen (algemene geschiedenis, genealogie, archeologie, kunst en literatuur, het regionale verenigingsleven,...).

De Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant publiceert elk jaar een wetenschappelijk jaarboek. Daarnaast verzorgen ze op regelmatige basis speciale publicaties (hoeve- en brouwerijboekjes) en zeer uitgebreide en prachtig geïllustreerde Mededelingen. Heb je vragen of moeilijkheden bij het lezen van oude teksten, dan kan je bij de Verenging ook terecht in de paleografie-groep.

Vereniging voor Heemkunde Klein Brabant

Nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top