Bestuur

Beheer door de Gemeentelijke Dienst Erfgoed en Toerisme

De Abdij van Bornem wordt uitgebaat door de Gemeentelijke Dienst Erfgoed en Toerisme van de gemeente Bornem. Onze missie is het behoud en het ontsluiten van het rijke erfgoed dat de gemeente en de abdij te bieden hebben. Dit gebeurt zowel door restauraties, studie en onderzoek als via een gevarieerd aanbod aan culturele en recreatieve activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Onder het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem (AGB)

De werking van de Abdij van Bornem valt onder het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem (AGB), een organisatie die bijna alle gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur in Bornem exploiteert. Hieronder vind je de contactgegevens van het AGB:

Autonoom Gemeentebedrijf Bornem (AGB)
Hingenesteenweg 13  
2880 BORNEM  
BTW BE 0877.556.624

Bestuur en Dagelijkse Leiding

Het AGB wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die dezelfde samenstelling heeft als de gemeenteraad van Bornem. Dit zorgt ervoor dat elke politieke fractie binnen onze gemeente evenredig vertegenwoordigd is. De dagelijkse leiding van het AGB is in handen van het directiecomité, bestaande uit vier ambtenaren onder leiding van de burgemeester, die fungeert als voorzitter.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de werking van het AGB en neemt belangrijke beslissingen. Sinds 1 januari 2014 wordt de Raad van Bestuur gevormd door de voltallige gemeenteraad, waarmee de betrokkenheid en vertegenwoordiging van alle politieke fracties binnen onze gemeenschap zijn gewaarborgd.

Nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail? Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Naar top